ร.ต.ท.จักรวุฒิ ยมวัน รอง สวป.สภ.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย

กอร.(ปป.) รุ่น 50 ปี ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

โทร 091-005-7575

E_Mail : jakkawuth@hotmail.com
E_mail : jakwuth@gmail.com

ดาวลอย ครับผม

ยึดมั่นในอุดมคติของตำรวจ 9 ประการ

เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่

กรุณาปราณีต่อประชาชน

อดทนต่อความเจ็บใจ

ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก

ไม่มักมากในลาภผล

มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ดำรงตนในยุติธรรม

กระทำการด้วยปัญญา

รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

********************

"เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน"

" DO IT NOW "